Николай Чудотворец — макет витража

Николай Чудотворец — макет витража на окна храма. Цена макета 2700 руб.

Описание

Николай Чудотворец макет витража на окна для храма
Николай Чудотворец — макет витража на окна для храма